Lenovo Motion Control

Lenovo Motion Control

Miễn phí
Đó là một chương trình tự do đem lòng tốt của cô nhận dạng công nghệ
Người dùng đánh giá
4.0  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Lenovo Motion Control là do chương trình đó đã đưa anh cái bộ điệu công nhận công nghệ. Cái Lenovo Motion Control suppots theo apps:
- Windows Media Player
- Windows Media Player Classic
- Windows Live Gallery
- Picasa
- Windows Photo Viewer
- Adobe Reader
- Microsoft PowerPoint.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: